ZHA
Uwaga! Czas rejestracji dobiegł końca. W razie pytań dotyczących rejestracji istniejących w systemie prosimy o kontakt telefoniczny.

Uczestnicy:
Uwaga! Proszę zarejestrować każdego uczestnika.
Członkom ZHA zarejestrowanym w bazie danych ZHA przysługuje rabat. Weryfikacja odbywa się na podstawie danych osobowych poniżej.
WAŻNE:wartość pola PESEL musi być identyczne z wartością wpisaną w bazie danych ZHA.
Jeśli drużynowy wpisał tam inną wartość (np.dla osób spoza Polski, które nie mają numeru PESEL), dokładnie ta sama wartość musi być wpisana w formularzu rejestracyjnym w polu PESEL.
W sprawie wpisania do bazy danych proszę kontaktować się z drużynowym lub komendantem chorągwi.Uwaga! Należy dodać co najmniej jednego uczestnika.

Dane kontaktowe opiekuna prawnego:
@
Uwaga! Email i telefon są obowiązkowe w celu dokonania rezerwacji.
Uwaga! Jeśli po dokonaniu rezerwacji nie otrzymasz emaila z potwierdzeniem w ciągu 30 minut [sprawdź wszystkie foldery], ponów rezerwację.

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres: zjazd@zha.org.pl
lub telefonicznie pod numerami:
+ 48 730 799 815 st. pwd. Olga Kulinicz
+ 48 784 031 638 dh Piotr Wróbel (formularz rejestracyjny)

Rachunek:

Nazwa Cena Ilość Rabat Wartość
Suma: